Musik

Musik er et bredt fag, der indeholder mange forskellige grene af musik. Vi skal selvfølgelig spille en masse musik sammen, og så skal vi udvikle os inden for kor/vokal samt forskellige grene inden for musikteori.
Vi skal træne øret med noget hørelære, vi skal træne rytmer, og så skal vi kigge lidt på nodelæsning, som for nogle nok er et helt nyt område. Vi vil gerne opøve et så højt niveau i vores sammenspil, så vi har noget at dele med andre; eksempelvis via en skoleturne eller en koncert i et spændende rum i nærmiljøet. Det betyder også, at vi kommer til at have fokus på performance og samt alt den tekniske kunnen, det kræver at kunne komme ud at spille.
Udover at spille andres velskrevne værker, skal vi også lave vores egne. Vi skal altså arbejde med komposition og tekstskrivning. Undervisningen vil være en blanding af instruktion af en lærer samt perioder/timer med selvkørende øvning eller sangskrivning, hvor læreren mere fungerer som sparringspartner.

Eksempler på indhold i musik:
#Musikforlivet #Vikunnespillehelenatten #Koncert #Sammenhold #Hørelærer #Vierforfede #Kor #Viswinger #Rytmelærer #Sprødklang #Improvisation #Hårdtarbejde #3-4 #Vitagerdenigen #Performance #Heltesolo

Kommende elever

Du overvejer at gå på UCS10! Det er vi glade for.
Vi har de seneste år fået flere og flere elever, og det er vi naturligvis meget tilfredse med. Vi arbejder hver dag på at udvikle UCS10 til et endnu bedre sted.

Vi har i dette skoleår 285 elever, som alle er fordelt på vores 11 linjer – og på mange af vores andre tilbuds- og kursusfag.
Vi vil anbefale, at du kigger rundt på vores hjemmeside, så du får et godt indtryk af vores 10. klassecenter.
Under ”Vores skole” kan du også finde vores brochure. I den kan du bl.a. se, hvordan du kan bygge dit eget skema op.

Hvordan kan du så besøge os?
COVID-19 gør det lidt svært, da vi plejer at invitere til et stort informationsmøde den sidste tirsdag i november med over 300 gæster.
I år vil der også være mulighed for at besøge os denne dag, og dermed skal du sætte X ved tirsdag d. 24. november kl. 17.00-18.30.
Om det bliver et fremmøde fysisk, eller om vi laver et digitalt informationsmøde, det ved vi endnu ikke, men vi kommunikerer senere noget mere konkret på hjemmesiden.
I januar og februar vil vi også åbne dørene for nogle ”små” informationsmøder.

Vi bruger ikke oceaner af tid på at opdatere vores hjemmeside med nyheder og billeder, men hvis du vil se lidt mere til vores hverdag, så find os på Facebook og Instagram: facebook.com/UCS10 Instagram: ucs10skanderborg

Bor du ikke i Skanderborg Kommune!?
Pga det stigende antal elever, er der særligt vigtige informationer til de mange elever, der kommer fra andre kommuner:

Hvis du kommer fra en anden kommune, så er det meget vigtigt, at du får tilmeldt dig inden d. 1. marts 2021, da vi dagen efter starter venteliste op for elever fra andre kommuner. De sidste 3 år har 20% af vores elever været fra Odder, Silkeborg, Horsens og Aarhus, og det har givet os et pres på lokaler og faciliteter. I år har vi over 80 elever fra andre kommuner, og vi har desværre sagt nej til mindst 15, da de har henvendt sig efter d. 1. marts. Så det er ganske enkelt for at sikre os, at vi har plads til alle de elever, der kommer fra Skanderborg Kommune, at vi har set os nødsaget til at oprette venteliste efter 1. marts